Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från nätverket/ordförande.

Läs mer >>>

Månadens fråga

Läs månadens fråga och besvara den här.

Läs mer >>>

Dagkirurgisk kongress på Karolinska universitetssjukhuset, Aula Medica Stockholm

23-24/5 2019

Program Dagkirurgi 2019

Abstrakt tävling Dagkirurgi 2019

Läs mer >>>

Lägre avgift vid anmälan till kongressen före 23/2! 

Målsättningen med Svensk Dagkirurgi

är att genomföra kirurgiska operationer eller annan behandling och undersökningar under så kort vårdtid att patienten inte behöver övernatta på sjukhuset.