Stort tack till arrangörer, utställare och deltagare på dagkirurgiska kongressen, Karolinska universitetssjukhuset!

Material från föreläsningarna publiceras under menyn ”Arkiv”,

 

Följ oss även på Instagram dagkirurgi_2018

Tidigare konferenser
NationellaInternationella
Örebro 2001Sevilla, Spanien 2005
Skövde 2003Oslo, Januari 2006
Örebro 2004Washington, USA 2006
Jönköping 2005Amsterdam, Holland 2007
Örebro 2006Brisbane, Australien 2009
Göteborg 2007Köpenhamn 2011
Örebro 2008Budapest 2013
Linköping 2009Barcelona 2015
Örebro 2010Vintermöte NORDAF 12-13/1 2018
Örebro 2012
Västerås 2013
Örebro 2014
Gävle 2016
Örebro 2017
Stockholm 2018