EFTERLYSNING – KUL TÄVLING!

Vinn två biljetter till dagkirurgiska konferensen 28-29/5 2020!

Läs mer om den spännande tävlingen här >>

 

 

Information gällande dagkirurgisk konferens för samtliga:

Preliminärt program – uppdaterad version 200213

Festinbjudan för deltagare och föreläsare

Informationsbrev till samtliga

 

Information gällande dagkirurgisk konferens för deltagare:

Anmälningsformulär deltagare

Priser för deltagare 2020

Information gällande dagkirurgisk konferens för utställare:

Informationsbrev till utställare

Anmälningsblankett utställare

Följ oss även på Instagram dagkirurgi_i_sverige

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue”][b]Tidigare%20konferenser,,|[b]Nationella,,[b]Internationella|%C3%96rebro%202001,,Sevilla%2C%20Spanien%202005|Sk%C3%B6vde%202003,,Oslo%2C%20Januari%202006|%C3%96rebro%202004,,Washington%2C%20USA%202006|J%C3%B6nk%C3%B6ping%202005,,Amsterdam%2C%20Holland%202007|%C3%96rebro%202006,,Brisbane%2C%20Australien%202009|G%C3%B6teborg%202007,,K%C3%B6penhamn%202011|%C3%96rebro%202008,,Budapest%202013|Link%C3%B6ping%202009,,Barcelona%202015|%C3%96rebro%202010,,Vinterm%C3%B6te%20NORDAF%2012-13%2F1%202018|%C3%96rebro%202012,,IAAS%20kongress%202019%20i%20Porto%20Portugal.|V%C3%A4ster%C3%A5s%202013,,|%C3%96rebro%202014,,|G%C3%A4vle%202016,,|%C3%96rebro%202017,,|Stockholm%202018,,|Stockholm%202019,,[/vc_table]