Välkomna på Svensk Dagkirurgisk Konferens 23-24 maj 2024 i Göteborg!

Material från föreläsarna på konferensen 2023 kommer att publiceras under fliken Arkiv fortlöpande – så håll utkik!

Målsättningen med Svensk Dagkirurgi

är att operation eller intervention med utskrivning av patienten till hemmet samma dygn kan genomföras med bibehållen vårdkvalitet och patientsäkerhet.