Vi vill tacka deltagare, föreläsare och utställare för en lyckad konferens 2022! 

Om föreläsarna samtycker kommer vi att lägga upp deras presentationer på hemsidan under maj månad. 

Målsättningen med Svensk Dagkirurgi

är att operation eller intervention med utskrivning av patienten till hemmet samma dygn kan genomföras med bibehållen vårdkvalitet och patientsäkerhet.