Presentation av Styrelsens medlemmar

Gun-Inger Mattsson, född 1950. Specialist i anestesi och intensivvård 1989. Arbetat på Operationskliniken, Västerås Sjukhus sedan 1985 (4 år ST och sedan som specialist). Specialanestesi vid Thorax UAS våren 1989 och 2 månader neonatologi Barnkliniken UAS 1997.Sövd och bedövad vid alla enheter i Västerås, samt 3 år på IVA. Varit studierektor för ST 2008 till 2013. Sedan 2004 ansvarig för den lilla dagkirurgiska enheten i Västerås, som ligger på C-op. Har privilegiet att här ha 4 anestesisjuksköterskor, 4 operationssjuksköterskor och 1 undersköterska på 2 salar. Detta gör att vi byggt upp en effektiv verksamhet med hög genomströmning. Ingreppen är ganska standardiserade och patienterna väl utvalda. Här har vi även all barnkirurgi och många tonsillbarn. Jag har lagt ner mycken möda på bra pre-, per- och postoperativ smärtlindring. Pensionär sedan 2 år tillbaka, men jobbar fortfarande som timanställd på Operationskliniken, Västerås Sjukhus.

Ulla Ward, specialistutbildning i intensivvård, arbetet med intensivvård i 22 år. Sedan 13 år tillbaka arbetar jag med dagkirurgi på DKE/Operationsservice på USÖ, Örebro, där jag är Sektionsansvarig sjuksköterska. Jag älskar mitt arbete och ser en stor potential hur dagkirurgin kan fortsätta att utvecklas, och där ser jag nätverket som en viktig del.

Jonas Landström född 1969, specialist i anestesi & intensivvård 2007. Sedan 2017 har jag varit sektionsansvarig anestesiolog för Kirurgoperation i Västerås. Här har vi 8 operationssalar och genomför ca 3200 operationer per år varav ca 1200 i dagkirurgi. 2012-2017 var jag ansvarig för Urologoperation och implementering av anestesi för robotkirurgi i Västerås. Bakjour för anestesi och intensivvård sedan 2014. Är intresserad av att utveckla anestesiologiska metoder för att kunna öka genomströmningen av patienter och ökad andel dagkirurgi är en viktig målsättning.

Anil Gupta, Verksam på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna sedan 2014. Tidigare arbetat i Örebro (1995-2014), Linköping (1987-1995). Specialistutbildning från Storbritannien (1983-1987) och grundutbildning i New Delhi, Indien (1975-1981). Intresserad av dagkirurgi och gjorde min avhandling i ämnet dagkirurgi 1995 vid Linköpings Universitet. Varit aktiv i nationell dagkirurgisk förening, europeisk dagkirurgiförening (ESA) och även internationell dagkirurgiförening (IAAS). Startade den årliga dagkirurgi konferensverksamheten i Örebro 1999. Varit aktiv forskare inom dagkirurgi fram till 2013 men numera forskar jag om bl a postoperativ smärta, anestesi vid cancerkirurgi, post-durapunktion huvudvärk, risker med perioperativ syrgas och även hjärtmuskelskada vid större buk- och kärl-kirurgi. Sitter i forskningskommittén för ESA.

Christopher Lundborg, född 1965. Specialist inom anestesi- och intensivvård 2001 och smärtlindring 2003. Disputerad inom smärtområdet 2009. Har under större delen av min karriär arbetat på Sahlgrenska inom såväl anestesi som intensivvård med särskilt intresse för smärtlindring och postoperativ vård. Sedan 2015 har jag arbetat på Mölndals sjukhus med medicinskt ansvar för den dagkirurgiska enheten, men fr.o.m. september -19 är jag åter på Sahlgrenska sjukhuset som medicinskt ansvarig för ÖNH-operation.

Gunnar Morin (presentation kommer)

Henrik Öhrström, Specialist i anestesi och intensivvård 2010. Har alltid uppfattat logistik som ett centralt problem i vården. Varit ansvarig för USÖs MR anestesier mellan 2010 och 2016 och tog över det medicinska ansvaret för Operationsservice (DKE, postop, preop) efter Ragnar Bäckström 2015. Försöker driva på så mycket forskning som möjligt inom mitt ansvarsområde men har ingen egen forskning på gång just nu.

Karuna Dahlberg, född -79. Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Jag disputerade 2018 och har sedan 2019 anställning som biträdande lektor vid Örebro universitet. Mitt stora intresse ligger inom pre- och postoperativ vård och återhämtning både för inneliggande och dagkirurgiska patienter. Det innefattar forskning kring digital uppföljnining efter dagkirurgi samt hur hälsolitteracitet och egenförmåga kan påverka återhämtning efter kirurgi, men även frågor som rör kompetens och utbildning för sjuksköterskor inom postoperativ vård.

Metha Brattwall, född -52, specialist i anestesi -84, specialist i smärtlindring -98, disputerade 2010 i ämnet dagkirurgi. Efter examen på Karolinska -78, arbetat 18 år i Uddevalla. Byggde där upp smärtverksamhet för Uddevalla och dagkirurgi i Strömstad. Kom till Göteborg/Mölndal -96 och blev då ansvarig för uppbyggnad SU´s dagkirurgi. Under dessa år som VÖL för dagkirurgen har jag några år varit tillförordnad verksamhetschef (inget jag valde själv) och länge biträdande verksamhetschef. Det viktigaste i min vardag består av klinisk verksamhet på 7 dagkirurgiska operationssalar. Tycker det är bra med kombinationen intresse för smärtbehandling och dagkirurgi. Dessa bägge behandlingar är intimt förknippade med varandra enligt min uppfattning. En del forskning har det blivit de senaste åren tack vare samarbetet med Jan Jakobsson. Numera timanställd pensionär.

Jan G Jakobsson född 1952, specialist i anestesi & intensivvård 1984, disputerade 1987, docent i anestesi & intensivvård 1990. Arbetat med anestesi – perioperativ vård vid dag/korttidskirurgi sedan 1990 såväl inom landstingsdriven vård som flera privata vårdbolag. Startat ca 5 dagkirurgisk centra. Adjungerad professor i anestesi & intensivvård sedan 2010. Handlett ett flertal doktorander flertalet med avhandlingar kring perioperativ vårdkvalitet.