Föreläsningar från Dagkirurgikonferenser

2024 Göteborg

Nervblockader på barn – Christian Bergek

Hur kan vi säkert operera den sköra äldre i dagkirurgi? – Pelle Gustafsson

Tredagarskontrollen – Johanna Blomstrand

Barn inom dagkirurgi –Anne-Christine Ridderstråle, Enikö Lörinczi, Fredrik Weihardi

Digital uppföljning av postoperativ återhämtning och kognitiv funktion – Ulrica Nilsson

Knäprotes – poliklinisk regim – Marcin Król

Den sköra äldre patienten – Frida Mjörnstedt Oleander

Fysioterapi – Poliklinisk uniplastik – Lina Sjöö, Malin Tveit

Dagkirurgisk knäprotes – Kungälvs sjukhus – Ulla Rehnberg, Susanne Läckberg

Ändrade operationsmetoder – dagkirurgi – Henrik Jonsson

Postoperativ smärta hos äldre – Károly Lepizsán

 

2023 Stockholm

Patientsäker sedering – utmaningar och möjligheter J Åkeson

2022 Stockholm

Agiterat uppvaknande hos barn efter anestesi – Jenny Ringblom

Så här gör vi – Dagkirurgiska enheten i Köping

Höftprotesoperation som dagkirurgi – Ronnie Ulvenhag, Johan Karlsson

Utmaningar och möjligheter inom operationssjukvård: säkerhetskultur och komplexa arbetsprocesser – Camilla Göras

Att göra information begripligt – hälsolitteracitet – Charlotta Josefsson Berggren

 

 

2019 Stockholm

Nutriton Medica – Ulf O Gustafsson

Hypotension – Caroline Hällsjö Sander

Postoperativ troponinstegring – har det någon betydelse? – Anna Tapper

Urin blåsa – Eva Joelsson-Alm

Perioperativdialog- personcentrerad vård i samband med kirurgi – Anna Björne, Veronica Ramirez Johansson

Fake news Dagkirurgi – Jan G. Jakobsson

Rök och Alkoholfri Operation – Hille Hoffmann

Patient nära zon – Jenny Persson

 

2018 Stockholm

Illamående och kräkning – vad är nytt de senaste fem åren?  Jakob Walldén

Internetbaserat lärande – dröm eller mardröm?  Niklas Jonsson

Dagkirurgi mindre än 24 timmars vård – ett paradigmskifte? Caroline Hällsjö Sander

Postoperativ syrgas till alla? Anil Gupta

Operation för prostatacancer inom ramen för dagkirurgisk verksamhet – Markus Aly

Dagkirurgi Gynekologisk Cancer – Hysterektomi – Henrik Falconer

Patienters lärande och delaktighet vid bröstcancer – Lena Engqvist Boman

Kan anestesiteknik påverka utfall efter cancerkirurgi? Mats Enlund

Kan fysyisk aktivitet och kost påverka risken för bröstcancer? Hanna Fredholm

Opiatfri dagkirurgisk vård. Är det möjligt eller önskvärt? Jan G Jakobsson

 

2018 Oslo

 Vintermöte NORDAF 12-13/1 2018 Oslo

Mer material från NORDAF’S vintermöte via denna länk

2016 Gävle

http://www.regiongavleborg.se/dagkirurgikonferens

 

2014 Örebro

Variceroperation och SEPS -Olle Nelzen

Vad är lean management Fredrik Trosso

Uppvakning och hemgang -Metha Brattwall

Skoterskestyrd sedering vid endoskopier. -Andreas Nilsson

PONV Vad är nytt -Jakob Wallden NSAID -Ragnar Backstrom

LEAN på operation i Malmo -Anders Ersson

Erfarenheter av att forbattra ett akut kirurgiskt flode -Katarina Andersson

Brostcanceroperation och stralning i samma seans -Goran Liljegren

Akutoperation som dagkirurgi -Metha Brattwall

 

2013 Västerås

Antikoagulantia inom allmankirurgisk verksamhet_Mats Andersson

Antikoagulantia_Sven Bystrom

Antitrombotisk behandling och blodningsrisk vid kirurgi_Azad Najar

Blodningsrisk vid ONH-kirurgi i dagkirurgi_Johan Knutsson

Innovationer inom Medicinteknik dagkirurgi_Azad Najar

Kliniknara ortopedisk dagkirurgi_Per-Otto Olsson

Nagot av vad en ljumskbrackskirurg bor kanna till_Staffan Smeds

Nya perorala antikoagulantia_Stellan Bandh

Operationer av tonsiller i dagkirurgi_Johan Knutsson

Preoperativa ljumskbracksbesvar_Per Videhult

Preoperativt rokstopp_Rasmus Berglind

Regionalanestesi och Antitrombotisk behandling_Gun-Inger Mattsson

Sarkateter med pump_Carl-Henrik Bollden

Smarta efter tonsilloperationer_Linn Arbin

Trombosprofylax varicer_Bengt Olofsson