Månadens fråga

Här publiceras månadens fråga med svaren i direkt anslutning så snart de kommer in.

Första frågan ut blir för oktober månad 2017.

 

Oktober: Sätter ni alltid PVK preoperativt på barn vilka fått Dexdor?

 

 

Svar skickas till webbredaktör för publicering via denna länk.