Nyhetsbrev 1- 2018 Nätverket Svensk Dagkirurgi

Bästa Dagkirurgikollegor!

Detta är mitt första Nyhetsbrev som nybliven ordförande i Nätverket Svensk Dagkirurgi efter Jan Jakobsson.

Presentation av oss alla finns under  fliken Styrelse.

Efter att ha besökt Norgekollegornas möte i Oslo nyligen ( sammanfattning under internationella konferenser här på hemsidan), väntar nu ett extremt matnyttigt möte under rubriken :

”Framtiden är nu!” på NKS (Nya Karolinska Sjukhuset) i Stockholm 24-25 maj 2018.

Ämnena är framåtblickande på flera plan och vänder sig till alla aktörer. En spännande punkt blir robotkirurgi i poliklinisk regi. I andra delar av programmet  täcker man dagliga kliniska problem med koppling till vetenskap/kvalitet. Man blickar in i en digital utveckling i hela dagkirurgiprocessen. Mötet riktar sig till hela teamet runt den dagkirurgiska patienten och är därför tvärprofessionellt vilket man tar hänsyn i programmet. Aktörer från både offentlig och privat verksamhet medverkar. 

Det gemensamma i Nätverket Svensk Dagkirurgi är vårt intresse i för kvalitativ och vetenskaplig utveckling inom Dagkirurgi nu och framåt. Detta i samverkan. Vi önskar att ni ska vara med oss och påverka innehållet, belysa vilka behov som finns och hur vi kan lära av varandras utvecklingsarbeten.

Vi kommer under året att arbeta med att bredda styrelsen geografiskt och finna nya kollegor inom alla kategorier, som vill arbeta med nätverket och dess framtid.

En del av detta är självklart våra årliga möten, men också en hemsida, där du som jobbar med dagkirurgi, ska hitta såväl kontakter/länkar som forskning och utvecklingsmaterial. Du ska kunna kommunicera med oss via websidans  Email, inte minst kring vad du vill att vi ska ha på agendan. Länken hittar  du här..  https://dagkir.nu/konferenser/

Vi låter mötet i Stockholm bli startskott för nästa etapp i Svensk Dagkirurgi.

Ser fram emot att träffas i Stockholm och skapa nya kontakter samt utbyta erfarenheter.

Varmt välkommen att höra av dig under kontakt på hemsidan om du vill vara med i styrelsen och jobba vidare.

Veronica Baumann Annerhagen                      

Ordförande Nätverket Svensk Dagkirurgi